Č I P O V Á N Í

Vážení majitelé, pokud ještě nemáte čipovaného psa či fenku, informujeme, že od 1.1.2020 nebude platná vakcinace proti vzteklině. Tedy jako by nebyli očkováni.

To neplatí pro jedince čitelně tetované před 3.7.2011

Sankce od SVS až 20000,-

Neváhejte a dojděte si kamkoli na veterinu očipovat Vaše zvíře.

Jsou 2 možnosti čipování: s předregistrovaným čipem a nebo levněji s nezaregistrovaným čipem, bez možnosti nalezení majitele. Rozhodnutí je na Vás.

Z naší praxe je zřejmé, že drtivá většina majitelů chce svého případně ztraceného miláčka najít a volí o 200 ,- kč dražší předregistrovaný čip DATAMARS.

Jediný problém je v aktuálním /momentálním/ nedostatku čipů.

jz