Náš tým

MVDr. Jiří Zajíček
KVL 3664, mobil 602 357 218

MVDr. Jindřiška Lásková
KVL 4648, mobil 724 073 663

MVDr. Šárka Nevídalová
KVL 6801

sestřička Olga Čermáková

sestřička Pavla Kleknerová
nyní na mateřské dovolené