Naše ordinace

Nová ordinace

Nově si můžete projít naše pracoviště pomocí 3d procházky:

Horní ordinace

Nový operační sál

Čekárna

Ordinace zvenčí